Algemeen

Werkwijze

Aanmelden kunt u zelf of via de huisarts. U kunt via de contactpagina een bericht achterlaten. Bent u verwezen via de huisarts dan kan de behandeling vallen onder de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt dan vergoed  vanuit de basis verzekering en verrekend met uw openstaande eigen risico van het jaar waarin de behandeling gestart is.  Alleen als er sprake of een vermoeden van een DSM-V stoornis is, is er toegang tot de Generalistische Basis GGZ en wordt de zorg vergoed. De huisarts maakt die inschatting. 

Bij Zuyver Psychologie wordt geen behandeling in de Specialistische GGZ aangeboden.

De intake fase neemt meestal 1-2 gesprekken in beslag. De gesprekken duren drie kwartier en zijn er op gericht om het probleem en de hulpvraag te verhelderen. Na de intake fase zal een voorstel besproken worden over hoe het probleem behandeld gaat worden. Dit voorstel wordt vastgelegd in een behandelplan. Na de intake en na afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan naar de verwijzer/huisarts.  Na afsluiting van de behandeling zal een verslag van de behandeling gedurende 20 jaar worden bewaard, zoals vastgelegd is in de wet. U kunt als cliënt echter een verzoek doen om vernietiging hiervan.

U wordt verzocht tijdens het eerste gesprek uw eventuele verwijsbrief en een geldige identiteitskaart (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te nemen. Deze informatie is wettelijk vereist om een behandeling te kunnen starten.

Praktisch

De praktijk is gehuisvest bij het Therapeuticum Utrecht (Dekhuyzenstraat 60 in Utrecht).  Daarnaast is de praktijk ook gevestigd in het Eemklooster in Amersfoort. De praktijk beschikt over een wachtruimte. Er is voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de buurt van de praktijk. Gesprekken duren 55 minuten. Gesprekken kunnen op de parktijk plaatsvinden, maar ook online. Na afloop van de behandeling worden de kosten met de zorgverzekeraar verrekend, of direct aan u gefactureerd. 

Werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag.

Wachttijden

Huidige wachttijd maart 2024 is 3 maanden na aanmelding. Na intake is er geen wachttijd tot het starten van de behandeling.

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Als u besluit in psychologische behandeling te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en de psycholoog. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Via onderstaande link kunt u deze inzien.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de door de psycholoog geleverde zorg, dan kunt u dit in eerste plaats met haar bespreken. Indien dit voor uw gevoel onvoldoende naar tevredenheid verloopt dan kunt u via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen een beroep doen op een bemiddelaar. Via deze vereniging kunt u eventueel ook een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

zie https://lvvp.info/

Beroepscode voor psychologen

De vrijgevestigde GZ psycholoog is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor psychologen. Deze kunt u vinden op de site van Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen via onderstaande link.

https://lvvp.info/

Geheimhouding van uw gegevens

Een GZ psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dat betekend dat er nooit zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat er in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegevens. Zelfs niet over de vraag of u hier in behandeling bent. 

Als het gaat om doorverwijzing of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (bv huisarts, psychotherapeut, psychiater, psycholoog) mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijke toestemming geeft. Als u dat wilt kunt u de informatie eerst zelf inzien.

Bereikbaarheid

De praktijk is het beste te bereiken via email: info@zuyverpsychologie.nl

Tarieven

Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars. Declareren verloopt via de zorgverzekeraar en wordt volledig vergoed. Wel wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Overzicht tarieven

Standaard prijslijst GGZ voor vrijgevestigde praktijk

Consulten tarief  zoals opgesteld door de NZA* 2024 voor GZ psycholoog

Diagnostiek 45 min **                            €159,70
Diagnostiek 60 min **                            €183,44

Behandeling 45 min ***                         €135,89
Behandeling 60 min ***                         €161,46

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

** Wordt in rekening gebracht bij de intake (meerdere sessies zijn mogelijk), eventueel bij evaluatie en afsluitend consult.

*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten.

No show

Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet door te mailen of bellen. Bij afzegging binnen 24 uur zal een no-show tarief van €75,- in rekening worden gebracht. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bijvoorbeeld bij ziekte) in verband met de gereserveerde tijd. Bij een afmelding binnen 24 uur bv i.v.m. COVID gerelateerde klachten wordt altijd aangeboden om beveiligd te beeldbellen of een telefonisch consult te doen. Wil of kan je hiervan geen gebruik maken dat wordt de gereserveerde tijd verrekend. De rekening van een no show kunt u niet indienen bij de verzekering.

Niet vergoede zorg

Soms kiezen mensen er bewust voor om de behandeling zelf te bekostigen. Een reden kan zijn dat je vindt dat je zorgverzekeraar niets te maken heeft met jouw geestelijke gezondheid of dat je klachten niet voldoen aan de criteria van een zogenoemde DSM-5 stoornis, maar dat je wel hulp wenst. 

Behandeling van bepaalde problemen (waaronder werkgerelateerde problemen - zoals overspannenheid of burnout -, relatietherapie, seksuele problematiek*) worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt hiervoor wel behandeling krijgen, maar je kunt deze kosten dus niet bij je zorgverzekeraar indienen. 

Waarneming

Wanneer je psycholoog door omstandigheden (vakantie, ziekte etc.) niet in de gelegenheid is om de behandeling uit te voeren, kun je in dringende gevallen een beroep doen op een collega-behandelaar uit de praktijk van SPEL Amersfoort.  (www.spelamersfoort.nl). Bij afwezigheid van je psycholoog kan je ook contact opnemen met je huisarts.

Crisis en oplopende klachten

Er is geen crisishulp mogelijk binnen de praktijk. In geval van crisis (als je last krijgt van oplopende suicidale gedachten of plannen om jezelf iets aan te doen) dien je direct contact op te nemen met je behandelaar en als die niet beschikbaar is met een collega behandelaar. Indien de praktijk niet bereikbaar is dien je direct contact op te nemen met je huisarts en buitenkantoortijden met de huisartsenpost (088-1309670). Je kan ook contact opnemen met een hulplijn, bijvoorbeeld 113 of 0800-0113